Het Reglement

Reglement 2023-24                                                   

 

Uitslag van de wedstrijd.
Direct ná de wedstrijd wordt de uitslag mondeling bekendgemaakt. In de regel wordt deze uitslag diezelfde dag nog per e-mail aan de deelnemers verzonden.
De volgende dag wordt de uitslag op de website geplaatst: www.bridgeclubzieuwent.nl
In het clublokaal liggen de uitslagen van de voorgaande weken ter inzage.
De uitslag wordt uitgedrukt in procenten. Het gemiddelde van de behaalde procenten bepaalt de stand van de competitie.

Afmelden competitie.
Wanneer een paar, of één van de spelers van een paar een bepaalde avond verhinderd is, kan men zich afmelden vóór woensdagmorgen 12.00 uur bij

Agnes Onstenk       onstenkagnes@gmail.com    Tel 0544-371264 of 06-38097181

Guido Vosters         vostersgf@gmail.com            Tel 0544-351586 of 06-55331707

Antoinette Hassink a.stoltenborg@gmail.com       Tel 0544-351917 of 06-40770232

José Knufing           jose@knufing.nl                     Tel.0544-488825 of 06-29625432  

U krijgt wekelijks bericht, bij wie er afgemeld moet worden.
Tijdens een speelavond kan men zich ook afmelden voor een of meer avonden. Hiervoor ligt een ringband in de zaal.
Natuurlijk kunnen zich noodsituaties voordoen; wij zoeken dan in overleg naar een passende oplossing.

Afwezigheid van een paar in een competitieronde.
Bij eerste afwezigheid van een paar in een competitieronde krijgt dit paar een score van 50%.
Bij een tweede en derde afwezigheid in dezelfde competitieronde respectievelijk 47,50% en 45%.
Bij de vierde afwezigheid in dezelfde ronde volgt degradatie naar een lagere lijn.
Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen waarbij een paar niet degradeert. Deze omstandigheden worden beoordeeld door het bestuur en de wedstrijdleiding.

Spelen met invallers.
Wanneer een speler met een invaller speelt uit dezelfde lijn (een zg. combipaar), dan krijgen deze spelers een limiet minimumscore van 47,5 % en een maximumscore van 55 %
Wanneer een speler  met een invaller speelt uit een hoger lijn, krijgt dit paar een limiet minimumscore van 47,5 %  en  een maximumscore van 55%.
Wanneer een speler  met een invaller speelt uit een lagere  lijn, krijgt dit paar  een limiet minimumscore van 47,5 % en een maximumscore van 55 %
Wanneer een speler  met een invaller speelt, die op de invallijst staat, of van buiten de club komt, dan krijgt de speler een gegarandeerde minimumscore van 47,5 % en een maximumscore van 55%.
Wanneer in twee lijnen een oneven aantal paren spelen, kan een zg. combitafel  gecreëerd worden.
Tijdens de wedstrijd heeft deze combitafel een eigen score, die bij het berekenen van de eindscore doorberekend wordt.
De combitafel is een onderdeel van het Bridge-It systeem.

Promotie en Degradatie
Na elke Competitieronde promoveren er 3 paar naar de hogere lijn en degraderen er 3 naar de lagere lijn.
Bij een gelijk percentage van de 3de plaats, bepaalt het aantal imp’s wie er promoveert.
Wanneer een paar in een en dezelfde competitieronde meer dan drie keer speelt met een invaller of als combipaar kan dat paar in deze competitieronde niet promoveren.

Nieuwe partner.
Gaat een speler voor vast met een nieuwe partner spelen, dan moet in de laagste lijn begonnen worden, tenzij er redenen zijn dit paar anders in te delen.

Leden zonder vaste partner.
Wanneer een lid van BCZ bij het begin van de nieuwe competitie geen vaste partner (meer) heeft, wordt dit lid automatisch op de invallers lijst geplaatst.
Dit geldt niet bij het wegvallen van een partner tijdens de competitie.
Als de gelegenheid zich voordoet, kan dit lid als invaller worden opgeroepen.
De wedstrijdleiding is niet verplicht om leden zonder vaste partner wekelijks op te stellen.

Wedstrijdklok en bridge-mate
De wedstrijdklok is afgesteld op 30 minuten per speelronde. Na 25 minuten wordt een signaal gegeven. Er mag na dit signaal geen nieuw spel meer worden gestart.
Het nog te spelen spel noteren als niet gespeeld.
Wanneer de 4 spellen bij het wisselen niet afgespeeld zijn, moet het laatste spel worden afgebroken.
Op de Bridge-mate moet dan genoteerd worden dat dit spel niet gespeeld is. Dit heeft vrijwel geen invloed op het eindresultaat. De ingevoerde scores in de bridge-mate dienen goed gecontroleerd te worden. Na controle en akkoord bevindingen vindt geen correctie meer plaats.

De eerste speelronde.
In de eerste speelronde mag alleen in een kleur worden geopend met: 13 of meer punten met een 4-kaart, 12 punten met een of twee vierkaarten,
12 punten met een 5-kaart, en 11 punten met een 6-kaart.
Lukt dit niet, dan moet het spel opnieuw gewassen en gedeeld worden.
Hiermee wordt tegemoet getreden aan beginnende spelers, die basis-accol zonder speciale conventies spelen.
Sterke 2-openingen en preëmptieve openingen mogen natuurlijk wel.
Zwakke openingen, zoals Multi, zijn toegestaan, mits gealerteerd.

Gebruik van de Bridgemate.
Noord  bedient de Bridgemate en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.
Direct na het bieden brengt Noord het contract in de Bridgemate. Oost of West controleert het ingevoerde contract. Dan pas beginnen met spelen.
Direct na het spelen, (wanneer overeenkomst is bereikt over de score) brengt Noord de score in de Bridgemate.
Oost of West controleert de score. Klopt de score niet, dan moet Noord de fout herstellen.
Oost of West geeft de bridgemate terug aan Noord.  Noord noemt de eerder gemaakte scores.
Bij twijfel, moeilijk op te lossen vergissingen, of onenigheid, raadpleegt Noord de wedstrijdleiding.
( na einde ronde kunnen de scores niet meer veranderd worden )

Tot slot . . .

Bij verzaken (verzuimen te bekennen) dient ten alle tijden de wedstrijdleiding geraadpleegd te worden. Als tijdens het spel gecorrigeerd wordt hoeft dit geen consequenties voor het resultaat te hebben. Wordt dit geconstateerd na beëindiging van het spel kan dit een slag in het nadeel van de verzakende partij tot gevolg hebben.

Tijdens het bieden is de te volgen procedure : eerst kijken ( en nadenken) vervolgens het biedkaartje pakken en neerleggen. Dus niet eerst verschillende biedkaarten vastpakken en daarna een ervan neerleggen

Het is verboden om andermans kaarten uit het bakje te halen en deze in te zien.
Wanneer bij het begin van een spel blijkt, dat het aantal kaarten niet klopt, los dit niet zelf op, maar roep de wedstrijdleiding.
Wanneer afwijkende conventies gebruikt worden, moet de partner  van de speler die de afwijkende conventie gebruikt alerteren.
Maak er een gewoonte van bij het begin van een speelronde de tegenstanders te informeren over afwijkende conventies.
De dummy mag op geen enkele wijze suggereren welke kaart moet worden bijgespeeld; laat staan zelf een kaart bijspelen.
Wanneer de dummy met kromme tenen de aanwijzingen van zijn partner volgt, is dat jammer. Hij mag niets zeggen.
Plaats na het spelen, (nadat overeenkomst is bereikt over de score) de kaarten terug in het bakje.
Als de kaarten zijn dichtgeschoven en teruggeplaatst, heb je geen recht van spreken meer.

Opruimen.
Na de laatste ronde ruimt Noord op.
Bridgemate bij de computer.
Materialen bij de bakken.